10/21/2011

gua selalu terlupa,

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya."
Surah Al-Baqarah, ayat 286

No comments:

Post a Comment